WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«Замовником усіх Акцій на Сайті є - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора», адреса: 57262, Україна, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с. Миколаївське; код ...»

Офіційні Правила Акції під назвою «Літній виклик Пепсі»

(в подальшому – Правила)

Замовником усіх Акцій на Сайті є - Товариство з обмеженою відповідальністю

«Сандора», адреса: 57262, Україна, Миколаївська обл., Жовтневий р-н, с.

Миколаївське; код ЄДРПОУ 22430008.

Виконавцем (та технічна підтримка) Акції «Літній виклик Пепсі» є - Товариство з

обмеженою відповідальністю «ГРЕЙП УКРАЇНА» адреса: 01001,Україна, м. Київ, вул.

Шота Руставелі, 38, оф. 12, код ЄДРПОУ 37701950.

Рекламна акція під назвою «Літній виклик Пепсі» (в подальшому - Акція) - що проводиться з метою формування та підтримки обізнаності, а також залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу товарів Замовника під ТМ «PEPSI».

ТЕРМІНОЛОГІЯ «Шер» - поширення інформації (тексту або зображення (фотографії) або відео Зображення) у профіль Учасника у соціальній мережі Facebook та\або Вконтакте.

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться на всій території України у глобальній мережі Інтернет на Інтернет сайті за адресою: challenge.pepsi.ua/summer (в подальшому - Сайт).

«Контент Учасника» - створені (розроблені) Учасником за допомогою конструктора на Сайту фото-колажі з метою прийняття участі в Акції.

«Спільноти ТМ «PEPSI» - діючі соціальні співтовариства Замовника, які об'єднуют ь користувачів відповідної соціальної мережі, що виникають і функціонують в мережі Інтернет.

«Переможець» - Учасник Акції, який виконав умови Акції та отримав право на отримання Заохочення.

1. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

1.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України, яким виповнилось 14 років, та які постійно проживають на території України та в період Акції виконали умови Акції й дані Правила. Учасники, яким виповнилося 14 років, але не досягли 18 років, мають право брати участь в Конкурсі лише з дозволу батьків (письмовий дозвіл наводиться наприкінці цих Правил). Також, усі Учасники, які на момент участі в Конкурсі не досягли 18 років (повноліття), зобов’язані проінформувати батьків або піклувальників, про участь в Конкурсі, отримати їх згоду, та повинні бут и зареєстровані й мати власний профіль в одній із соціальних мереж: Вконтакте або Facebook.

1.2. Не мають права брати участь в Акції: співробітники і представники Замовника та Виконавця Акції, а також їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості);

власники, працівники чи представники підприємств, організацій, які реалізують товари під ТМ «PEPSI» та члени їхніх сімей (першого та другого ступеня спорідненості чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

1.3. Надання Учасником даної Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника та Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачене умовами Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

1.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.5.Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Загальний період проведення Акції - з 00:01 години за київським часом «14»

серпня 2015 року по 23:59 годин за київським часом «13» вересня 2015 року включно.

Реєстрація Учасників Акції проводиться в період з 00:01 години 00 хвилини за київським часом «14» серпня 2015 року по 23:50 годину за київським часом «13»

вересня 2015 року.

2.2. Замовник Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, території проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції.

В разі будь-яких змін або доповнень умов Акції (положень даних Правил), повідомлення про такі зміни буде опубліковано Виконавцем на Сайті.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ

3.1. Щоб стати Учасником Акції, особі, яка відповідає вимогам даних Правил, необхідно :

- Приєднатися до Спільноти ТМ «PEPSI» в будь-якій з соціальних мереж Facebook або Вконтакте.

- Зайти на Сайт та авторизуватись за допомогою свого профіля в соціальної мережі Facebook або Вконтакте

- Завантажити власно зроблене будь яке зображення (фотографію) та створити Контент Учасника.

- Зробити Шер Контента Учасника,

- Відкрити власний профіль Учасника в соціальних мережах Facebook або Вконтакте (а саме: до власного профілю Учасника, до списку друзів Учасника).

Замовник\Виконавець не несуть жодної відповідальності за дотримання Учасниками правил користування (та реєстрації) в соціальних мережах Вконтакте або Facebook..

3.2. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання наданої ним інформації (в межах необхідних для участі в Акції) у зв’язку з чим зобов’язується надати на вимогу Замовника \Виконавця письмовий дозвіл на використання наданої ним інформації з маркетинговою та \або будь-якою іншою метою, способами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої інформації з його профілю в Спільнотах ТМ «PEPSI» в соціальних мережа х Facebook та\або Вконтакте.

3.3. Учасник може взяти участь в Акції, наступним чином:

3.3.1.

- Учасник заходить на Сайт до розділу під назвою «Виклик місяця» та за допомогою кнопки «Завантажити фото» може загрузити власно зроблене будь яке зображення (фотографію).

- Учасник за допомогою конструктора на Сайті обирає окремі графічні елементи та створює Контент Учасника.

- Після цього Учасник може зробити Шер Контента Учасника.

- Весь створений Контент Учасника проходить обов’язкову модерацію Виконавцем.

- Учасник може зробити Контент Учасника не більш ніж 5 (п’яти) одиниць на добу (доба триває з 00:01:00 по 23:58:59) протягом Періоду дії Акції, використовуючи власний профіль в соціальної мережі, за допомогою якої він зареєструвався в Акції.

3.3.2. В період з 00:01 «14» серпня 2015 року по 23:59 «27» серпня 2015 року кожного дня в 23:59 будуть визначатися 4 (чотири) Переможця шляхом випадкового вибору, серед усіх Учасників, що виконали умови Акції. Кожен Переможець може отримати 1 (одну) футболку або 1 (одну) кепку. Всього за вищеназваний період буде визначено 56 (п’ятдесят шість) Переможців.

3.3.3. В період з 00:01 «28» серпня 2015 року по 23:59 «10» вересня 2015 року кожного дня в 23:59 будуть визначатися 9 (дев’ять) Переможця шляхом випадкового вибору, серед усіх Учасників, що виконали умови Акції у. Кожен з Переможців може отримати 1 (одну) футболку або 1 (одну) пляжну сумку або 1 (один) рушник або 1 (одну) кепку.

Всього за вищеназваний період буде визначено 126 (сто двадцять шість) Переможців.

3.3.4. В період з 00:01 «11» вересня 2015 року по 23:59 «13» вересня 2015 року кожного дня в 23:59 будуть визначені 16 (шістнадцять) Переможців шляхом випадкового вибору, серед усіх Учасників, що виконали умови Акції. Кожен з Переможців може отримати 1 (одну) футболку або 1 (одну) пляжну сумку або 1 (один) рушник або 1 (одну) кепку. Всього за вищеназваний період буде визначено 48 (сорок вісім) Переможців

3.4. Результати визначення Переможців згідно п.3.3.2.-3.3.4 фіксуються Виконавцем та відображаються у Спільнотах ТМ «PEPSI» у соціальних мережах Facebook, Вконтакте та на Сайті кожного наступного за визначенням Переможця дня. Якщо визначення Переможців приходиться на вихідний або святковий день, то визначення Переможців та результати визначення публікуються в перший робочий день.

3.5. Учасник розуміє та погоджується, що при завантаженні зображення (фотографії), та Шерингу Контенту Учасника, він не має права використовувати нецензурну лексику, непристойні або аморальні тексти та зображення; тексти та зображення, що є об’єктом авторського права третіх осіб, застосовувати будь-які об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть призвести до порушення авторських та суміжні прав третіх осіб;

тексти та зображення, що містить будь-які еротичні чи порнографічні зображення;

тексти та зображення, що можуть привести до розпалювання міжнаціональної, расової чи релігійної ворожнечі, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження, у тому числі із тваринами; ображають інших Учасників та/або носять непристойний характер; містять зображення дитини до 12 років, або особи, яка не давала право на таке завантаження, в тому числі але не обмежуючись Публічні особи; тексти та зображення, що є шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність іншим чином порушують чинне законодавство України.

3.6. Замовник\Виконавець Акції залишають за собою право збільшувати або зменшувати кількість Переможців Акції.

4. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ

4.1. Заохочувальний Фонд Акції обмежений. Його кількість може бути змінена Замовником\Виконавцем Акції.

4.2.Заохочувальний Фонд включає такі Заохочення:

4.2.1. Футболка – 150 (сто п’ятдесят) шт.

4.2.2. Пляжна сумка – 23 (двадцять три) шт.

4.2.3. Кепка – 34 (тридцять чотири) шт.

4.2.4. Рушник – 23 (двадцять три) шт.

4.4. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Акції тільки за умови виконання даних Правил.

4.5. Замовник\Виконавець Акції залишають за собою право збільшити або зменшити Заохочувальний фонд Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

4.6. Замовник залишає за собою право самостійно визначати постачальників Заохочень.

4.7. Модель, форма та колір Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламних матеріалах та на Сайті.

5. ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Якщо Учасник став Переможцем будь-якого періоду Акції, він повинен протягом 3 (трьох) календарних днів з дати оголошення Переможців, згідно п.3.4, надати

Виконавцю документи\інформацію на електрону адресу challenge@pepsi.ua, а саме:

- П.І.Б.

- скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України; копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- скановану копію Облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний номер); копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс;

- контактний (мобільний) номер телефону;

- посилання на власний профіль в соціальній мережи Facebook або Вконтакте за допомогою якого він приймав участь в Акції, вказати номер періоду в якому він став Переможцем.

- Якщо, Учаснику Акції не виповнилось 18 років, та він приймав участь у Акції за згодою батьків (опікунів, піклувальників), для отримання Заохочення необхідно надіслати скановану копію Облікової картки фізичної особи платника податків (ідентифікаційний номер) і скановану копію паспорта громадянина України одного з батьків (опікунів, піклувальників, законних представників).

5.2. Заохочення (перелік яких зазначений у п.4.2 даних Правил) надсилається Переможцю Акції, який виконав усі умови цих Правил, поштою на відповідне поштове відділення за вказаною адресою та іменем, які Переможець надав згідно п.5. 1 цих Правил. Заохочення надсилається протягом 60 (шестидесяти) календарних днів з моменту отримання необхідних документів\інформації від Переможця Акції.

5.3. Після отримання документів\інформації згідно п.5.1 цих Правил, Виконавець перевіряє надані Переможцем документи\інформацію. Інформація про підтвердження або ж відхилення наданих Переможцем документів\інформації повідомляється йому шляхом індивідуального повідомлення в соціальній мережі Facebook або Вконтакте не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день з моменту розгляду Виконавцем. У разі виявлення некоректності наданих Переможцем документів\інформації (хоча б по одному із підпунктів п.5.1. цих Правил) право на отримання Заохочення таким Переможцем може бути відхилено. Якщо Виконавцю буде необхідно уточнити певну інформацію щодо Переможця, час розгляду документів\інформації збільшується до моменту відповіді Переможця та надання ним необхідної інформації, але не довше, ніж 10 (десять) календарних днів.

Заявку може бути відхилено у наступних випадках:

- Переможець надав документи\інформацію не у відповідності до положень п.5.1.

даних Правил;

- при недотриманні умов даних Правил.

Цей перелік не є вичерпним.

Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником\Переможцем Акції документів\інформації. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.

5.4. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації\документів є необхідною умовою для отримання Заохочення.

5.5. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовника\Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення фор с-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо);

або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однією зі сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Виконавець звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин, а таке Заохочення використовується Замовником\Виконавцем на власний розсуд.

5.6. Заміна Заохочення будь-яким іншим матеріальним чи нематеріальним благом не допускається.

5.7. Відповідальність Замовника та Виконавця не виходить за межі кількості та вартості Заохочень, вказаних у цих Правилах.

5.8. Замовник та Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Переможець, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохоч ення видаються тільки за умови виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами.

5.9. Замовник та/або Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Переможцю, якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації.

5.10. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого використання наданих Заохочень Переможцям після їх одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

5.11. Замовник та Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення. Замовник та Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь -яких суперечках.

5.12. Отримання Заохочень передбачено тільки для Переможців, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення буде предметом угоди.

5.13. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочення, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

5.14. За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і Замовника\Виконавця, Учасник Акції може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом.

5.15. Не дозволяється використовувати Сайт в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб.

5.16. При користуванні Сайтом Учасникам Акції та відвідувачам Сайту забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту і буде видаленим з Сайту.

6. ПРАВОВІ УМОВИ

6.1. Факт використання Сайту, в тому числі й участь в Акції, означає згоду з даними Правилами. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні акції Замовника тощо, Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні акції Замовника, попередньо повідомивши Замовника про таке рішення у письмовій формі, шляхом відправлення такого повідомлення на електрону адресу Замовника за адресою: challenge@pepsi.ua.

6.2. Беручи участь в Акції Учасник тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних Замовнику і Виконавцю, що не потребує письмового підтвердження.

6.3. Замовник\Виконавець Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.

6.4. Замовник\Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі.

Замовник\Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник\Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Замовнику\Виконавцю, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту або порушення даних правил будь -яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник\Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник\Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт.

6.5. Виконавець Акції здійснює виконання податкових зобов'язань щодо Заохочення відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності у разі виникнення форс мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь -якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника\Виконавця обставини.

6.7. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Замовник\Виконавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту.

6.8. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Сайтом, належать Замовнику та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники Акції не отримують.

6.9. Дозволяється друкувати\пересилати інформацію та зміст Сайту тільки в особистих, некомерційних цілях.

6.10. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником\Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника\Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.

6.11. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.

6.12. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за інші обставини, не залежні від їх волі.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим надає Змовнику та Виконавцю, який діє від імені Замовника свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень про ТМ «PEPSI», і т.д. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних»

Виконавець володіє персональними даними, що будуть зібрані, в процесі проведення даної Акції, та який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Вик онавцю самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Виконавець не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про володіння Виконавцем персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.2. Для отримання Заохочення в рамках даної Акції Переможець має надати Виконавцю документи\інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену даними Правилами. Фактом участі в даній Акції Учасник підтверджує вірність наданих документів\інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано у цих Правилах.

7.3. Виконавець Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним зако нодавством України.

Інформація про батьків/уповноважених осіб:

1. ПІБ: ______________________________________________________________

2. паспортні дані: серія та номер _____________________, ким виданий ___________________________________________________________________

дата «____»_________ ______________ р.

3. ІПН _______________________________________________________________

4. Контактний телефон: ________________________________________________

Я, (ПІБ) ___________________________________________________________, своїм підписом підтверджую, що є одним з батьків/іншою уповноваженою особою учасника Акції під назвою «Літній виклик Пепсі» (надалі – Акція) __________________________. Я ознайомлений та повністю погоджуюся з усіма правилами проведення й умовами участі у Акції, викладеними на Інтернет-сайті: challenge.pepsi.ua/summer.

Таким чином, я даю згоду на участь моєї дитини у конкурсі, а також на збір, обробку, зберігання, використання та розповсюдження з метою проведення Акції персональних даних, з додержанням необхідних заходів для захисту цих даних від несанкціонованого розповсюдження.

Я підтверджую, що моя згода надана при повному розумінні того, що другий з батьків/інша уповноважена особа може не погодитись на участь дитини у цьому конкурсі. В такому випадку питання вирішуватиметься мною самостійно та не стане підставою для притягнення Замовника та/або Виконавця до відповідальності чи вимоги будь-якої компенсації як під час проведення Акції, так і в майбутньому.

Я даю згоду на те, що в разі перемоги моєї дитини у Акції інформація про її перемогу, її прізвище, ім’я й по батькові будуть опубліковані на Інтернет-сайті: challenge.pepsi.ua/summer, у соціальній мережі Facebook та\або Вконтакте;та на здійснення організатором фото- і відеозйомки моєї дитини без сплати будь-якої винагороди за таке використання як на момент проведення конкурсу, так і в майбутньому, зокрема, в засобах масової інформації та в рекламних цілях, у тому числі в рекламних матеріалах.
Похожие работы:

«СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ФИЛИАЛ В Г. ВОЛОГДЕ КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО КУРСУ МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Специальность "Управление персоналом" Вологда Материалы подготовил: к.пс.н. И.Б. Шебураков Раздел I. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННО...»

«ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Проект 1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № _ Москва 2013 г. О свободе договора и ее пределах В связи с возникающими в судебной практике вопросами, в целях обеспечения единообразных подходов к их разр...»

«Гарантийный талон W627 Введение Благодарим вас за выбор Haier W627 смартфона на основе двухъядерного процессора c частотой 1.0 ГГц. Ваш смартфон работает под управлением операционной системы Android...»

«Министерство образования и науки, молодежи и спорту Украины Харьковская национальная академия городского хозяйства Реферат на тему: Биография творческой личности Выполнила: Студентка группы А2011-1 Баглик...»

«Структура программы: № Наименование разделов Стр 1. Целевой раздел программы 2 1.1. Обязательная часть (ранний и дошкольный возраст) 2 Пояснительная записка 1.1.1 2 Цели и задачи реализации Программы 1.1.2. 3 Принципы и подходы к фор...»

«Муниципальное образование "КОТЛАС" Собрание депутатов четвёртого созыва Четырнадцатая сессия РЕШЕНИЕ от " 24 " декабря 2009 г. № 84-175-р О бюджете муниципального образования "Котлас" на 2010 год Утвердить бюджет муниципального образования "Котлас" на 2010 год со следующими показателями, характеристиками и...»

«Т. LXII, вып. "? 1957 г. Июль УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИХ НАУК ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ*) А. Ф. Браун В настоящее время принято считать, что появление полос скольжения на поверхности пластически деформированного металла является доказательством неоднородного характера деформации и ее локализаци...»

«ДОГОВОР № _ на поставку продукции г. Екатеринбург "" _ 201_ г., именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _, действующего на основании, с одной стороны, и ООО "Уралуглесбыт" именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Брижицкого Николая Федоровича действующего на основании...»

«УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ООО НПП "Микротерм" _ В.Н.Кучугура "" _ 2015 г. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МТМ701.5П Руководство по эксплуатации ААЛУ.406233.005-02 Подп. и дата Взам инв. № Инв. № дубл...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.