WWW.BOOK.LIB-I.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Электронные ресурсы
 

«TECH Декларація згідності для командо- контролерів ST-DEFRO-RU № 34/2010 Ми, фірма ТЕХ (TECH), вул. С. Баторія 14, 34-120 Aндрихув, з ...»

DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

TECH

Декларація згідності для командо- контролерів

ST-DEFRO-RU № 34/2010

Ми, фірма ТЕХ (TECH), вул. С. Баторія 14, 34-120

Aндрихув, з повною відповідальністью заявляємо, що нами

виготовляємі терморегулятори DEFRO-RU 230V, 50 Гц

виповняють вимоги Розпорядження Miністра Гоподарства

Праці та Суспільної Політики (З. В. 03.49.414) від дня 21

серпня 2007 р., що впроваджує рішення Директиви про

Низьку напругу (LVD) 2006/95/WE від дня 16.01.2007 р.

контролери позитивно пройшли DEFRO-RU дослідження компатибільності EMC при підключенні оптимальних нагрузок.

Для оцінок згідностi застосували гармонізовані норми PN-EN 60730-2-9:2006.

Співвласники:

Павел Юра, Януш Мастер

-2DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ УВАГА!

Електричне улаштування під напругою!

Перед виконанням будь-яких дій зв’язаних з живленням (підключення проводів, інсталяція улаштування та ін.) слід увіритися, що регулятор не підключений до мережі!

Монтаж повинна виконувати особа, що має відповідні елекртичні повноваження.

Перед запуском командо- контролера слід виконати вимір ефективності нуліфікування електричних моторів, котла, а також вимірювання ізоляції електричних проводів.

-3DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ I. Опис ручний режим вентилятор насос ГВ насос ЦО вихід режим кулька очікування імпульсатора (Standby) Регулятор температури DEFRO-RU призначений для котлів центрального опалення. Він управляє циркуляційним водним насосом ЦО, насосом гарячої води (ГВ) та подачею повітря (вентилятором).

Командо-контролер Sterownik DEFRO-RU – це регулятор з постійним вихідним сигналом, який використовує алгоритм регулювання PID.

У командо-контролерах даної моделі інтенсивність подачі повітря розраховується на підставі вимірів температури котла і температури газів згоряння, що вимірюється на виході з котла. Вентилятор працює постійно, а інтенсивність подачі повітря залежить безпосередньо від температури котла, температури газів згоряння та відмінності цих параметрів від заданих значень. Стабільна підтримка заданої температури без зайвого регулювання і осциляцій – це переваги регулятора з PID.

Завдяки застосування командо-контролера з датчиком газів згоряння дозволяє заощаджувати від кількох до понад десятки відсотків палива та забезпечити постійну температуру води, що позитивно впливає на

–  –  –

та такого самого командо-контролера без системи PID:

Користувач вносить зміни параметрів за допомогою кульки імпульсатора. Обертання кульки дозволяє виділити необхідну функцію

-5DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ або змінити її значення, а натискання на кульку – увійти у меню даної функції або підтвердити зміну значення.

Щоб перевірити температуру газів згоряння, слід натиснути кнопку ВИХІД (притримати декілька секунд) - на екрані з'являються такі повідомлення:

–  –  –

Після розпалювання топки, коли температура ЦО досягне заданого значення (див. температура насоса ЦО), вмикається насос ЦО, а регулятор переходить у робочий режим.

Якщо температура ЦО опуститься нижче межі гасіння, налаштованої виробником на 40°С, відбудеться гасіння котла, яке триває 60 хвилин.

Після завершення цього часу вентилятор зупиниться, а на екрані командо-контролера з’явиться повідомлення гасіння.

Без напруги терморегулятор припиняє виконувати свої функції. Після відновлення живлення командо-контролер відновлює роботу з попередньо заданими параметрами, які зберігаються у вбудованій пам’яті. Відсутність напруги не скасовує записані параметри терморегулятора.

-6DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ II. Функції регулятора Даний розділ описує функції регулятора, спосіб зміни налаштувань та пересування по меню, яке відбувається за допомогою імпульсатора (кульки). На екрані командо-контролера відображаються робочі параметри котла залежно від того, в якому режимі він працює у даний момент. Режим вибирає користувач.

–  –  –

У процесі нормальної роботи регулятора на рідкокристалічному екрані відображається головна сторінка, на якій представлені такі дані:

Температура котла (у лівій частині екрана) Задана температура (у правій частині екрана) Натискання імпульсатора переводить користувача у меню першого рівня. На екрані з’являються перші два рядки меню. До наступних опцій можна перейти, обертаючи кульку праворуч. Щоб вийти з меню, слід натиснути кнопку ВИХІД. Щоб ввести зміни у пам’ять, необхідно їх підтвердити, натиснувши на імпульсатор.

II.b) Зміна заданої температури ЦО і ГВ Щоб змінити задану температуру ЦО необхідно (при відкритому вікні головного меню) повернути кульку, після чого (налаштувавши необхідну величину) – натиснути на імпульсатор, щоб підтвердити зміни.

Щоб змінити задану температуру гарячої води (ГВ), слід натиснути і притримати кнопку вихід. З’явиться вибір вікна екрана - необхідно перейти у вікно Екран ГВ і підтвердити вибір. На деякий час відкриється нове вікно. Після вибору відповідної температури ГВ і підтвердження вибору можна закрити дане вікно за допомогою кнопки вихід.

-7DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ II.c) Розпал Функція Розпал дозволяє вмикати і вимикати вентилятор у процесі безперервної роботи командо-контролера. Якщо температура котла перевищила 40°С, але ще не досягла заданого значення, то кнопка виконує функцію ПУСК-СТОП, а на екрані замість повідомлення розпал з'являється повідомлення вкл/викл вентилятор. За допомогою даної функції користувач може вимкнути вентилятор у процесі роботи (тоді котел переходить у режим гасіння) або знову його увімкнути. Функція допомагає користувачу у безпечній експлуатації котла.

Якщо у режимі розпалу котел за 30 хвилин не досягне температуру 40°С, на екрані з’явиться повідомлення:

–  –  –

Для зручності користувача регулятор оснащений модулем Ручного режиму роботи. Дана функція дозволяє вмикати або вимикати кожний елемент системи окремо, незалежно від інших елементів. Додатково до Ручного режиму встановлена функція Інтенсивність подачі повітря.

–  –  –

Опція призначена для вибору одного з трьох видів палива (дерево, вугілля і гранули), яке буде використовувати користувач. Робота вентилятора залежить від виду палива, яке по-різному згоряє у котлі.

–  –  –

II.h.2) Паралельні насоси 23OC 23OC 50oC Лише ЦО ЦО ГВ задан. паралельн.насоси * У даному режимі насоси починають працювати паралельно після перевищення температури увімкнення насосів (заводське налаштування 35°С). Однак, ці температури можуть бути іншими, залежно від налаштувань користувача. Насоси увімкнуться у різний час, але після перевищення обох температурних меж насоси працюватимуть разом.

Насос ЦО працює без перерви, а насос ГВ вимикається після досягнення температури, заданої на бойлері.

УВАГА:даний режим передбачає встановлення зворотного клапана, який дозволяє підтримувати різні температури у бойлері та домі.Після увімкнення режиму «паралельні насоси» на екрані з’являються три показники (починаючи зліва): температура котла (ЦО); температура бойлера (ГВ) та задана температура ЦО.

–  –  –

котлі, що додатково підігріває воду у бойлері.Після увімкнення літнього режиму на екрані з’являються три показники (починаючи зліва):

температура котла (ЦО); температура бойлера (ГВ) та задана температура ЦО.

–  –  –

Запуск режиму пріоритету ГВ (шляхом вибору опції ВКЛ) спричиняє переключення регулятора у режим пріоритету бойлера. У даному режимі насос бойлера (ГВ) працює до моменту досягнення заданої температури ГВ, після чого насос вимикається і вмикається циркуляційний насос ЦО.

Після увімкнення режиму пріоритету бойлера на екрані з’являються три показники (починаючи зліва)температура котла (ЦО); температура бойлера (ГВ) та задана температура ЦО.

Змінити задану температуру ГВ можна за допомогою кнопки «вихід»

(натиснути і притримати декілька секунд) - на екрані з'являється повідомлення:

Екран ГВ Екран ЦО екран газів згоряння екран ГВ

–  –  –

Зміна заданої температури відбувається за допомогою імпульсатора,

- 12 DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ який слід обертати праворуч або ліворуч. Після досягнення заданої температури бойлера насос ГВ вимикається і вмикається циркуляційний насос ЦО.

У даному режимі робота вентилятора обмежена температурою 60 градуси на котлі, що запобігає перегріванню котла. Такий стан котла підтримується до моменту досягнення температури, заданої на бойлері.

Після цього вимикається насос ГВ і вмикається насоса ЦО. Робота насосу ЦО триває весь час до того моменту, коли температура бойлера опуститься нижче заданої (3°С), після чого вимикається насос ЦО та вмикається насос ГВ.

Функція «пріоритет ГВ» полягає передусім у нагріванні гарячої води, а у другу чергу – у нагріванні води для батарей.

УВАГА: Котел має бути оснащений зворотними клапанами на водопроводах ЦО і ГВ. Клапан, встановлений на насосі ГВ, запобігає відтоку гарячої води з бойлера. Клапан, встановлений на водопроводі насоса ЦО, не пускає воду, яка обігріває бойлер, у дім.

II.i) Заводські налаштування постійно насос ЦО Так 42 OC 55 OC | ЦО | задана завод.налашт. ні Регулятор попередньо налаштований виробником. Однак, його слід пристосувати під власні потреби. Повернутися до заводських налаштувань можна у будь-який момент. Вмикаючи опцію заводські налаштування, ми втрачаємо усі власні налаштування котла та повертаємося до записаних виробником. З цього моменту можна знову задавати власні параметри роботи котла.

- 13 DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ III. Захист і запобіжники Для забезпечення максимально безпечної і безаварійної роботи регулятор оснащений рядом запобіжників. У випадку тривоги вмикається звуковий сигнал і на екрані з’являється відповідне повідомлення.

Щоб командо-контролер повернувся до роботи, необхідно натиснути на імпульсатор. У випадку тривоги Температура ЦО перевищена слід зачекати деякий час, щоб температура знизилася нижче тривожної.

III.a) Термозахист Додатковий біметалічний міні датчик (встановлений поряд з датчиком котла) перекриває виходи вентилятора у випадку перевищення температури тривоги, яка становить 85°С.Це запобігає закипанню води у системі у разі перегрівання котла або пошкодження регулятора.Даний тип обмежувача безпечної температури являє собою запобіжник, що дозволяє повертатися у вихідний стан: автоматичний.У випадку пошкодження термозапобіжника вентилятор не буде працювати ні у ручному, ні в автоматичному режимі.

III.b) Автоматичний контроль датчика У випадку відсутності або пошкодження датчика температури ЦО вмикається тривога, яка додатково виводить на екран повідомлення про поламку, наприклад:

тривога датчик пошкодж.

Вимикається подача повітря. Насоси ЦО і ГВ вмикаються незалежно від поточної температури. Регулятор очікує натискання кнопки імпульсатора, після чого тривога вимикається і командо-контролер повертається до нормальної роботи. Натомість у випадку пошкодження датчика командоконтролер слід відключити від мережі і замінити датчик на новий.

III.c) Температурний захист Регулятор оснащений додатковою системою захисту на випадок пошкодження біметалічного датчика: після перевищення температури 85°С вмикається тривога з відображенням на екрані:

–  –  –

III.d) Захист від закипання води у котлі Запобігає високій температурі котла [тільки для функції «пріоритет бойлера»], зокрема, коли задана температура бойлера становить, наприклад, 55°С, а температура котла 65°С, командо-контролер вимикає вентилятор. Коли температура зростає до 80°С, вмикається насос ЦО.

Якщо температура продовжує зростати, то при температурі 85°С вмикається сигнал тривоги. Така ситуація можлива у разі пошкодження бойлера, поганого кріплення датчика та пошкодження насоса. Однак, якщо температура буде зменшуватися, то на межі 60°С командоконтролер вмикає подачу повітря і працює до досягнення температури, заданої для бойлера.

III.e) Контроль температури газів згоряння 43 OC 98 OC 1% ЦО гази згор. вент.

Даний датчик постійно контролює температури газів згоряння на виході.

У випадку пошкодження датчика, а також його випадання або відключення на екрані з’являється повідомлення датчик пошкоджений.

Командо-контролер переходить в режим аварійної роботи. У такій ситуації враховується лише температура котла. Контроль над командоконтролером здійснює лише датчик котла, натомість виконання функції PID відбувається без датчика газів згоряння.

III.f) Запобіжник Регулятор оснащений запобіжником 3,15 А, який захищає мережу.

УВАГА: не застосовувати запобіжники із більшим значенням.Встановлення запобіжника з більшим лімітом може спричинити пошкодження командо-контролера.

- 15 DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ IV. Догляд Перед початком та у процесі опалювального сезону слід перевіряти технічний стан проводів командо-контролера DEFRO-RU. Також необхідно контролювати стан кріплення пристрою та очищати його від пилу та іншого бруду. Слід вимірювати чутливість заземлення двигунів (насосів ЦО, ГВ і подачі повітря).

–  –  –

V. Монтаж УВАГА: Встановлення пристрою має здійснити спеціаліст, який має відповідний допуск! У процесі встановлення пристрій не повинен бути під напругою (слід переконатися у тому, що штепсель витягнутий з розетки)!

УВАГА: неправильне підключення проводів може призвести до пошкодження регулятора!

Регулятор не може працювати у складі замкненої системи центрального опалення. Слід встановити запобіжні клапани, клапани тиску та вирівнювальний бак, які захищають котел від закипання води в системі центрального опалення.

–  –  –

PE- ЗАЗЕМЛЕННЯ (ЖОВТО-ЗЕЛЕНИЙ) N- НЕЙТРАЛЬНИЙ (СИНІЙ) L- ФАЗА (КОРИЧНЕВИЙ) Турбота про навколишнє середовище – одне з наших основних завдань.

Усвідомлення того, що ми виготовляємо електронні пристрої, зобов’язує нас безпечно утилізувати використані деталі і електронні прилади. Ми пройшли відповідну реєстрацію та отримали номер, який надається Головним інспектором з охорони довкілля. Символ перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що його не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям. Сортуючи сміття для вторинної переробки, Ви допомагаєте берегти природу. Користувач зобов’язаний здати використане обладнання у спеціальний пункт вторинної сировини з метою належної утилізації електронних та електричних приладів.

- 17 DEFRO-RU – ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ Spis treci I. Опис

II. Функції регулятора

II.a) Головна сторінка

II.b) Зміна заданої температури ЦО і ГВ

II.c) Розпал

II.d) Ручний режим роботи

II.e) Вибір палива

II.f) Температура насоса ЦО

II.g) Температура насоса ГВ

II.h) Режими роботи

II.h.1) Лише ЦО

II.h.2) Паралельні насоси

II.h.3) Літній режим

II.h.4) Priorytet CWU

II.i) Заводські налаштування

III. Захист і запобіжники

III.a) Термозахист

III.b) Автоматичний контроль датчика

III.c) Температурний захист

III.d) Захист від закипання води у котлі

III.e) Контроль температури газів згоряння

III.f) Запобіжник

IV. Догляд

V. Монтаж

V.a) Схема підключення кабелів до командо-контролера

–  –  –

Місце під'єднування датчика вихлопів

- 19 -


Похожие работы:

«Тема урока: "Подари эту розу поэту." (Цветы в творчестве А. А. Фета) Литературно-биологическая гостиная Цель проведения: -Расширить и углубить знания учащихся о творчестве А. А. Фета;-Обобщить знания о строении цветков, соцветий, их био...»

«ОПИСАНИЕ BY (11) 5555 РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (19) ИЗОБРЕТЕНИЯ (13) C1 К ПАТЕНТУ 7 (51) B 24D 3/14 (12) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МАССА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АЛМАЗНОГО АБРАЗИВНОГО (54) ИНСТРУМЕНТА (21) Номер заявки: a 20000307 (72) Авторы: Близнец Михаил...»

«Труды БГУ 2010, том 4, выпуск 2 Обзоры УДК 582.57:236:581.19:581.522.4 ПАЖИТНИК ГРЕЧЕСКИЙ (TRIGONELLA FOENUM GRAECUM L.) КАК ИСТОЧНИК ШИРОКОГО СПЕКТРА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Е.Д. Плечищик, Л.В. Гончарова, Е.В. Спиридович, В.Н. Решетников ГНУ "Центральный ботанический сад НАН Беларуси", Ми...»

«МКОУ "Новорычанская ООШ" ДО Дидактические игры по экологии для детей старшей группы.Составила: воспитатель старшей группы Нурманова А.К. 2014г. Дидактическая игра "Рисуем птиц". Дидактическая задача. Учить воссоздавать целостный образ животного с учетом особенностей его внешнего вида; развивать память, предметно схематическое м...»

«ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ХУЉАНД БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОЉОН FАФУРОВ ХУДЖАНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА БАБАДЖАНА ГАФУРОВА НОМАИ ДОНИ...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭНЕРГЕТИКЕ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО К...»

«ИННОВАЦИОННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ Туманова Е.А., к.э.н., и.о. доцента, 502.34+502.36 Униятова О.А., асистент, Национальная академия природоохранного и курортного строительства ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ Экологическое страхование представляет собой сложную катего...»
 
2017 www.book.lib-i.ru - «Бесплатная электронная библиотека - электронные ресурсы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.